Studiul Goodyear White Paper
Printre recomandările adresate celor care trasează liniile politicilor publice se numără și stimulentele acordate flotelor eco și promovarea etichetei UE pentru anvelope.

Goodyear lansează astăzi studiul White Paper “Mobilitatea viitorului: Flotele inteligente și Viitorul Industriei de Transport” în cadrul simpozionului organizat de companie la Bruxeles pentru dezbaterea problemelor industrie de transport. Rezultatul cheie pus în evidență de acest studiu este că cei care întocmesc strategiile de politici publice de la nivelul Europei ar putea fi și mai activi în ceea ce privește direcția în care se îndreaptă viitorul industriei de transport rutier. Studiul Goodyear ”White Paper”include noi rezultate și furnizează recomandări utile celor care întocmesc politici la nivel european și național, cum ar fi stimulente mai clare pentru flotele care sunt eficiente din punct de vedere al consumului de carburant și promovarea în continuare a noii etichete UE pentru anvelope, pentru a veni astfel cât mai mult în ajutorul maximizării potențialului lor de dezvoltare sustenabilă.

Cercetarea realizată de Goodyear arată că managerii de flote cred că cei care iau decizii legislative joacă un rol important în ceea ce privește direcția în care se îndreaptă viitorul industriei de transport rutier. 53% dintre managerii de flote sunt în favoarea acordării de stimulente pentru flotele care sunt orientate către protejarea mediului, în timp ce 60% sunt în favoarea stimulentelor acordate flotelor care achiziționează anvelope eficiente din punct de vedere al consumului de carburant. Un manager de flote din zece(11%) consideră că impactul actelor normative este una din provocările de top cărora trebuie să le facă față industria rutieră în ansamblul ei. Aproape trei din patru manageri de flote (74%) cred că reducerea taxelor la carburant ar avea un impact pozitiv asupra industriei transportatoare de mărfuri, în timp ce alți 72% ar sprijini investițiile în infrastructura rutieră.

Printre rezultatele cheie ce reies din studiul White Paper “Mobilitatea Viitorului: Flotele inteligente și viitorul industriei de transport” se numără și faptul că:
 • Patru din zece manageri de flote (40%) menționeazăcreșterea costului carburantului ca principala lor preocupare;
 • Aproape toți managerii de flote (92%) afirmă că măsoară consumul de carburant al flotelor lor;
 • Două treimi din managerii de flote (66%) care folosesc sisteme telematice, transferă informații relevante și către șoferii lor pentru a-i ajuta să își îmbunătățească stilul de condus în direcția unuia cât mai eficient din punct de vedere al consumului de carburant;
 • Angajarea și păstrarea șoferilor cu îndemânare este de asemenea una din preocupările de top ale managerilor de flote, un sfert dintre ei (25%) fiind de părere că aceasta este cea mai mare sau măcar a doua după cea mai mare preocupare a lor.
“Studiul nostru arată că industria de transport rutier de marfă dorește să devină mai sustenabilă. Acesta subliniază în mod clar faptul că flotele investesc deja în tehnologii menite să reducă consumul de carburant și că au nevoie de mai mult suport din partea factorilor legislativi naționali și europeni. Studiul nostru, numitWhite Paper, furnizează recomandări ce pot fi puse în practică de către instituțiile, care pot veni în ajutorul industriei de transport pentru a face posibil un viitor sustenabil,” a spus Michel Rzonzef, Vice Președinteal Commercial Business Unit pentru Goodyear Europa, OrientulMijlociu și Africa.

Goodyear și-a lansat studiulWhite Paperastăzi, în timpul celui de-al doilea simpozion dedicat industriei de transport ce a avut loc la Bruxelles și care s-a centrat pe viitorul industriei de transport rutier pe distanță lungă. În timpul simpozionului, au fost discutate soluții pentru obținerea unei industrii de transport de mărfuri mai sustenabilă, atât prin prisma rolului factorilor de decizie legislativi, cât și prin dezvoltarea de tehnologii specifice pentru vehicule.

Recomandările către factorii de decizie legislativi europeni au fost:
 • Stimulente pentru flotele eficiente din punct de vedere al consumului de carburant;
 • Promovarea etichetei UE pentru anvelope;
 • Introducerea obligatorie a Sistemului de Monitorizare a Presiunii în Anvelopă (TPMS) pentru vehiculele comerciale noi,pentru a crește și mai mult eficiența consumului de carburant;
 • Claritate în reformele aplicate reglementărilor legate de greutatea și dimensiunea vehiculelor comerciale;
 • Alte linii directoare în ceea ce privește operațiunile la trecerea frontierei pentru vehiculele mari;
 • Mai mult sprijin pentru cei care folosesc sistemele și tehnologiile telematice cum ar fi standardizarea acestor sisteme;
 • Sprijin suplimentar acordat de factorii de decizie legislativi sectorului flotelor de transport rutier pentru a atrage și păstra șoferii cu îndemânare.
“Ne-am uitat la viitorul acestei industrii prin ochii managerilor de flote, fiind focusați să creăm eficiență, inovare și dialog. Suntem mândri să oferim analizeale provocărilor și soluții. Sunt încrezător că lucrând împreună vom ajunge la nivelurile de eficiență de care industria are nevoie. Compania Goodyear este determinată să-și asumerolul în crearea unui viitor sustenabil pentru industria de transport,” a spus, în discursul său, Darren Wells, Președinte la Goodyear Europa, Orientul Mijlociu și Africa.

Simpozionul a adus laolaltă reprezentanți de seamă din instituțiile Uniunii Europene, din industrie și din mediul academic, cum ar fi João Aguiar Machado, Director General pentruMobilitate și Transportla Comisia Europeană, pentru a discuta rezultatele studiului Goodyear White Paper și viitorul industriei de transport.

Simpozionul Mobilitatea Viitorului, organizat de Goodyear, a fost al doilea de această anvergură, și a pus în eviedență sprijinul continuu oferit de companie flotelor, indutriei și factorilor dedecizie legislativi, precum și angajamentul continuu față de rolul pe care și l-a asumat ca un jucător important în industria de transport rutier.

Despre metodologia studiului
Studiul a fost derulat de către ReputationInc în numele Goodyear, având ca scop o mai bună înțelegere a lucrurilor care îi preocupă pe managerii de flote în Europa. Studiul a cuprins 24 de întrebări și a fost diseminat managerilor de flote din 9 țări: Belgia, Franța, Germania, Italia, Luxemburg, Olanda, Polonia, Turcia, șiMarea Britanie. Un total de 576 de mangeri de flote au competat studiul online. Colectarea informațiilor s-a făcut în perioada aprilie-iulie 2014.

Sursa: Izabella Ghita, PR Managing Partner
Distribuie:
AUTOVITAL

AUTOVITAL

Autovital.ro este un blog auto cu știri auto, informații auto, documentații auto și multe altele, toate din nemărginitul univers auto! Haideți să îl descoperim împreună!

0 comentarii