Cifra de afaceri a crescut în anul jubiliar cu 17 procente la 30,5 miliarde de euro.
Rezultatul operaţional (EBIT) a crescut de două ori mai mult decât cifra de afaceri, la 2,6 miliarde de euro / marja fiind de 8,5 procente.
Rezultatul operaţional ajustat a fost de 3 miliarde de euro / marja fiind de 10,1 procente.
Rezultatul pe acţiune la 6,21 euro mai mult decât dublu / propunere de dividende de 1,50 euro.
Datoriile financiare nete au scăzut sub 6,8 miliarde euro / gearing ratio 90 de procente.
Perspectiva pentru 2012: o creştere a cifrei de afaceri de peste 5 la sută, la peste 32 de miliarde de euro.
Datoriile financiare nete trebuie să coboare sub 6,5 miliarde euro.

Hanovra, 1 martie 2012. În anul jubiliar 2011 concernul Continental a stabilit  noi recorduri în ceea ce priveşte cifra de afaceri, rezultatul operaţional şi rezultatul net. În anul financiar în curs furnizorul internaţional de componente auto doreşte să obţină o creştere a cifrei de afaceri de peste 5 procente şi prin aceasta să menţină nivelul ridicat al marjei, atins la rezultatul operaţional ajustat. „În anul 2011 am crescut de aproape două ori mai mult decât toate firmele relevante în majoritatea domeniilor de activitate şi am realizat astfel omajorare a cifrei de afaceri de 17 procente, la 30,5 miliarde euro. În acelaşi timp rezultatul nostru operaţional (EBIT) a crescut de două ori mai mult decât cifra de afaceri, la 2,6 miliarde de euro. Marja EBIT a fost îmbunătăţită semnificativ faţă de anul precedent, de la 7,4 la 8,5 procente. Toate diviziile au înregistrat din nou un profit, pentru prima dată din 2006, în ciuda amortizărilor pentru achiziţii care se întind până în 2014” a declarat joi preşedintele Consiliului Executiv concernului Continental, dr. Elmar Degenhart, la conferinţa de presă anuală din Hanovra.

„Pentru anul financiar în curs, 2012, prevedem o creştere a cifrei de afaceri de peste 5 procente, la 32 miliarde de euro. Pornim de la premisa că producţia mondială de autoturisme, având o masă totală maximă autorizată de până la şase tone, va creşte de la aproximativ 76 de milioane la aproximativ 77 de milioane de unităţi, iar cererea de pe pieţele anvelopelor de schimb importante pentru Continental nu va înregistra decât o uşoară creştere în regiunea NAFTA şi în Europa. Obiectivul nostru este, totodată, menţinerea nivelului ridicat al marjei rezultatului operaţional ajustat din anul 2011 şi în 2012”, a spus domnul Degenhart.

„În 2011, anul celui de-a 140-a aniversare a firmei, am îndeplinit prognoza făcută la începutul anului 2010 cu un rezultat operaţional ajustat, în special în ceea ce priveşte amortizările pentru achiziţii şi efectele speciale, de peste 3 miliarde de euro şi o marjă de 10,1 procente.” 

Concernul Continental şi-a mai mult decât dublat profitul, şi anume rezultatul care revine acţionarilor, în anul 2011 la peste 1,2 miliarde euro. Rezultatul pe acţiune este de 6,21 euro faţă de 2,88 euro în anul precedent. Pe această bază vom propune Adunării generale din 27 aprilie 2012 de la Hanovra ca pentru anul financiar 2011 să fie plătite dividende în valoare de 1,50 euro pe acţiune. Aceasta corespunde, raportat la cursul mediu al anului 2011, unui randament al dividendului de 2,6 procente. Dorim ca acţionarii noştri să participe la succesul concernului”, a spus domnul Degenhart. Cota parte a profitului, raportată la rezultatul net al concernului, care revine acţionarilor, va reprezenta aproximativ 24,2 de procente.

Directorul financiar Wolfgang Schäfer atrage atenţia asupra faptului că, aşa cum a informat, Continental şi-a redus în continuare datoriile: „Am redus datoria financiară netă cu încă o jumătate de miliard de euro, la aproape 6,8 miliarde. Aici a jucat un rol important free cashflow-ul nostru de cca. 491 de milioane de euro. În total ne-am redus datoria financiară netă, înainte de toate prin forţa noastră operaţională, cu peste 4 miliarde de euro în decursul a patru ani, iar aceasta în ciuda efectelor negative ale crizei financiare şi economice din 2008/2009 şi a creşterii enorme a preţului materiilor prime, care cumulat ne-au încărcat în 2010 şi 2011 cu aproximativ 1,5 miliarde euro”, a afirmat domnul Schäfer. „În anul acesta dorim să reducem datoria financiară netă la sub 6,5 miliarde euro, chiar dacă am reluat plata de dividende. Planificăm un free cashflow de peste 600 de milioane de euro. Deja de acum raportul datoriei financiare nete faţă de EBITDA (leverage ratio) se situează la 1,6, fiind astfel într-un domeniu de bonitate normal pentru o firmă clasată în domeniul Investment-Grade”.

În anul financiar 2011 raportul dintre datoria financiară netă şi capitalul propriu (gearing ratio) s-a îmbunătăţit la 90 de procente la sfârşitul anului 2011, după 118 procente la sfârşitul lui 2010 şi 219 procente la sfârşitul lui 2009. „Obiectivul nostru următor este ca pe termen mediu să ajungem sub 60 de procente. În plus, ne propunem să atingem o cotă a capitalului propriu între 30 şi 35 de procente. La un capital propriu de peste 7,5 miliarde euro am atins în anul financiar care s-a încheiat o cotă a capitalului propriu de 29,0 procente, după 25,4 procente la sfârşitul lui 2010 şi 17,6 procente la sfârşitul lui 2009“, a spus domnul Schäfer. „În plus, am creat valoare pentru al doilea an la rând: rentabilitatea capitalului utilizat (ROCE) a fost cu 16,2 procente nu doar cu mult peste valoarea anului precedent de 12,4 procente, ci, din nou, semnificativ peste costurile de capital care, ca valoare medie pentru mai mulţi ani, au fost pentru firma noastră în jurul valorii de 10 procente.”

Creşterea accelerată a concernului se oglindeşte şi în numărul de angajaţi, care de la 134 000 în anul de criză 2009 a crescut cu aproape 30 000 la aproximativ 164 000 în 2011, cu mai mult de 15 000 decât în 2010.

Creşterea planificată este susţinută de dezvoltarea rapidă şi introducerea pe piaţă a inovaţiilor în serie mare. Prin majorarea din nou a cheltuielilor alocatepentru cercetare şi dezvoltare concernul doreşte să se menţină în poziţia de lider: „am majorat din nou cheltuielile pentru inovaţii cu 1,6 miliarde euro, adică aproximativ cu 10 procente mai mult decât în anul precedent, ajungând la nivel record. În raport cu cifra de afaceri aceasta înseamnă 5,3 procente, partea leului revenind diviziilor auto cu 1,4 miliarde euro şi o cotă de 7,5 procente. Pentru anul în curs sunt prevăzute în total 1,7 miliarde euro”, a spus domnul Degenhart.

Însă nu dorim să ne asigurăm creşterea progresivă numai prin cheltuielile pentru cercetare şi dezvoltare. Şi ritmul investiţiilor rămâne la fel de mare: am investit 1,7 miliarde euro în active fixe şi software, mai mult decât oricând în istoria firmei. Cota a fost de 5,6 procente. În anul în derulare vom transpune consecvent în faptă planurile noastre de creştere cu o cotă a investiţiilor de peste 6 procente. Ca principiu de bază, ţelul nostru este o creştere a cifrei de afaceri cu cca. cinci puncte procentuale peste cea a pieţelor noastre de referinţă” a declarat preşedintele Consiliului Executiv.

 Cu o cifră de afaceri de 30,5 miliarde de euro în 2011, Continental se numără printre cei mai importanţi furnizori pentru industria auto la nivel mondial. Cu produsele sale din domeniul sistemelor de frânare, al sistemelor şi componentelor de propulsie şi de rulare, instrumentare, soluţii infotainment, sisteme electronice pentru autovehicule, anvelope şi produse tehnice din elastomeri, Continental îşi aduce contribuţia la siguranţa în trafic şi la protecţia climei. În plus, Continental este un partener competent în comunicarea auto interconectată. În prezent Continental are aproximativ 164 000 de angajaţi în 46 de ţări.

Sursa: Continental Romania
Distribuie:
AUTOVITAL

AUTOVITAL

Autovital.ro este un blog auto cu știri auto, informații auto, documentații auto și multe altele, toate din nemărginitul univers auto! Haideți să îl descoperim împreună!

0 comentarii