Între anii 2000 – 2011, Grupul Renault a realizat 5,5 milioane de ore de formare pentru angajaţii săi.
Grupul a pus în practică un dispozitiv de formare complex: 520 de formatori interni, două centre de formare, 13 şcoli de dexteritate şi 11 spaţii DOJO (spaţii de „antrenament” în domeniul securităţii, calităţii şi mediului).
Investiţia asociată acestui amplu proces de pregătire profesională se ridică la peste 35 de milioane de euro în unsprezece ani.

Succesul se construieşte şi se menţine cu oameni bine pregătiţi şi motivaţi. De aceea, Grupul Renault investeşte în formarea profesională a tuturor salariaţilor săi, indiferent de meserie, de locaţie sau de nivelul ierarhic. Formările se realizează atât pentru noii angajaţi, cât şi pentru cei cu experienţă în companie. Primii beneficiază de un parcurs de integrare profesională în companie, iar mai apoi de specializări în relaţie directă cu meseria lor. Cei care au petrecut o perioadă importantă în cadrul Grupului sunt formaţi periodic pentru a păstra actualitatea în raport cu meseriile lor sau pentru a ţine pasul cu expansiunea Grupului la nivel internaţional.

„Şcoala auto” din cadrul Grupului Renault
Încă din anul 2000, Grupul Renault a acordat o atenţie deosebită formării angajaţilor săi. Astfel, Grupul a creat un dispozitiv de formare complex: două centre de formare (unul la Mioveni şi altul la Bucureşti), 520 de formatori interni cu experienţă dobândită de-a lungul timpului în companie şi parteneriate cu furnizori de formare profesională din ţară. În unsprezece ani, angajaţii Grupului au beneficiat de 5,5 milioane de ore de formare în domeniile fabricaţie, calitate, inginerie, logistică, management şi funcţii suport, pornind de la 900 de teme de specialitate.


În plus,  în cadrul Uzinelor Dacia de la Mioveni funcţionează treisprezece şcoli de dexteritate şi unsprezece „spaţii DOJO” pentru operatorii din departamentele de fabricaţie. Şcolile de dexteritate sunt zone special amenajate în afara liniilor de fabricaţie, unde noii angajaţi învaţă gesturile de bază ale meseriilor, înainte de a prelua postul. „Spaţiile DOJO” (cuvântul Dojo vine din limba japoneză) sunt locuri unde salariaţii din domeniul fabricaţiei se „antrenează”: învaţă regulile de securitate din uzină, regulile de protecţie a mediului, dar şi componentele obligatorii ale echipamentelor de protecţie, specifice fiecărui departament.

Investiţia asociată acestui amplu proces de pregătire profesională se ridică la peste 35 de milioane de euro în unsprezece ani.

Numai în anul 2011 au fost realizate 520.000 de ore de formare pentru 15.200 de angajaţi, care echivalează cu orele de curs pe care le fac 490 de elevi într-un an şcolar. 69% dintre aceste formări au fost realizate cu formatori din cadrul companiei, specialişti din diverse meserii. De asemenea,au fost încheiate parteneriate cu 36 de furnizori de formare profesională din ţară.

Un rol important îl au cursurile de limbi străine organizate pentru angajaţi. Anul trecut, au fost realizate 80.000 de ore de formare în limbile franceză şi engleză pentru 2.098 salariaţi. 

Tot anul trecut, aproximativ 300 de salariaţi au urmat cursuri de calificare acreditate la nivel naţional pentru următoarele meserii: presator metale la rece, sudor electric, vopsitor industrial sau ajutor montator mecanic. În urma acestor cursuri, salariaţii susţin un examen, iar cei admişi primesc o diplomă în meseria respectivă, recunoscută la nivel naţional.

Grupul Renault în România
Principalele entităţi ale Grupului Renault în România sunt Uzinele Dacia (Uzina Vehicule, Uzina Mecanica şi Şasiuri, Direcţia Logistică, inclusiv centrul RIR-ILN), centrul de inginerie Renault Technologie Roumanie, direcţia comercială Renault Commercial Roumanie şi Matriţe Dacia.

Sursa: Renault Romania
Distribuie:
AUTOVITAL

AUTOVITAL

Autovital.ro este un blog auto cu știri auto, informații auto, documentații auto și multe altele, toate din nemărginitul univers auto! Haideți să îl descoperim împreună!

0 comentarii