Ko-FAS
Au fost prezentate rezultatele celui mai mare proiect de cercetare finanţat din Germania cu privire la cooperare în siguranţa auto.

Ca lider inovator în segmentul premium, BMW Group are un angajament ferm în dezvoltarea unui viitor cu trafic fără accidente – mai ales că siguranţa rutieră înseamnă protejarea vieţii umane.

Pentru prevenirea accidentelor prin măsuri de corectare iniţiale sunt necesare sisteme care susţin şi facilitează condusul. Sistemele de asistare reduc stresul conducătorilor în situaţiile dificile din trafic şi uşurează luarea unor decizii de încredere de către cei de la volan prin furnizarea informaţiilor corecte sau a avertismentelor la momentul potrivit. "Bazat pe principiul cooperării cu ceilalţi participanţi la trafic şi al respectului faţă de aceştia, ceea ce reprezintă un factor important în siguranţa rutieră, beneficiile sistemelor de asistare a conducătorilor pot fi extinse substanţial prin dezvoltarea unor sisteme colaborative", a declarat Dr. Ralph Rasshofer, reprezentatul BMW Group în comitetul director Ko-FAS.

Acum patru ani, principalii constructori şi furnizori auto, dar şi cele mai importante universităţi şi institute de ştiinţe aplicate şi cercetare din Germania, s-au reunit în cadrul iniţiativei de cercetare "Kooperative Fahrzeugsicherheit (Ko-FAS)" (Siguranța auto cooperativă). Sistemul are la bază module de comunicare care oferă informații precum poziție, direcție și viteză de deplasare, pentru a ajuta la formarea unei imagini precise a situației din trafic.

Obiectivul acestui proiect a fost îmbunătăţirea semnificativă a siguranţei rutiere printr-o reducere a numărului de accidente şi victime în trafic. Abordarea a fost axată pe trei pași:
-  detectarea precisă a participanților și situației de trafic prin utilizarea sistemelor de detecție cooperative și colectarea directă de date despre mediu,
- aprecierea completă a situaţiei pentru evaluarea cu precizie a riscurilor de coliziune,
- activarea ulterioară a măsurilor adecvate de protecţie în avans.

Rezultatele au fost dezvăluite la ultima prezentare Ko-FAS de la Aschaffenburg.

Trei proiecte cu un singur obiectiv: protecţie mai mare pentru pietoni, biciclişti şi conducători.

Proiectul Ko-FAS, care a fost finanţat de ministerul federal al economiei şi tehnologiei, cuprinde trei subproiecte: Ko-TAG, Ko-PER şi Ko-KOMP. BMW Group Research and Technology a preluat rolul de lider în subproiectele Ko-TAG şi Ko-PER.

Tehnologii transponder colaborative
Obiectivul Ko-TAG, ca proiect ce urmează după "AMULETT", a fost îmbunătăţirea suplimentară a tehnologiilor transponder de cooperare, în vederea protejării atât a pietonilor, cât şi a bicicliştilor, precum şi a susţinerii autolocalizării automobilului cu foarte mare precizie.

În acest scop, pietonii şi bicicliştii au fost echipaţi cu dispozitive miniaturale de emisie-recepţie (transpondere). Când primesc un semnal de interogare de la sistemul de localizare aflat la bordul automobilului de test, aceste transpondere transmit înapoi informaţii care indică, printre altele, tipul partenerului de trafic ce utilizează transponderul şi poziţia acestuia faţă de automobil. Transponderul este identificat prin intermediul unui cod care este schimbat frecvent şi aleator, ceea ce face imposibilă legătura între transponder şi purtătorul său şi asigură îndeplinirea cerinţelor privind protecţia datelor.

Sistemul de transpondere dezvoltat în cadrul proiectului Ko-TAG este bazat în mare pe standardul WLAN IEEE 802.11p. În contrast cu sistemul utilizat în precedentul proiect - AMULETT -, acesta dispune de numeroase conexiuni cu comunicarea Car-to-X.

O nouă minimalizare - reducerea etichetei la dimensiunea unui cip - ar permite ca viitoarele transpondere să fie amplasate în articole precum ghiozdanele şcolare sau bastoanele pentru plimbare. Această tehnologie are astfel potențialul de a identifica pietoni sau bicicliști care se pregătesc să intre pe carosabil, înainte ca aceștia să fie în spectrul vizual al conducătorului auto sau al oricăror senzori de pe automobil. Este exemplul unui pieton care se pregătește să traverseze și să iasă pe carosabil din fața unui autobuz, fiind imposibil de observat vizual sau cu ajutorul oricărui senzor.

Studiile de eficienţă demonstrează că sistemul de transpondere analizat în acest proiect oferă un potenţial ridicat de micşorare sau chiar prevenire a accidentelor, prin avertizarea timpurie şi mai eficientă a conducătorilor asupra potențialelor pericole.

Percepţia de cooperare pentru o previziune îmbunătăţită.
În proiectul Ko-PER, specialiştii de la BMW Group au cercetat tehnicile de detectare a situațiilor din trafic prin sisteme adecvate pentru utilizarea în identificarea participanților la trafic care se deplasează în același sens de mers și în aceeași intersecție.Obiectivul proiectului Ko-PER a fost acela de crea o imagine cât mai completă a situației din trafic. Pentru aceasta foloseşte o reţea extinsă de senzori şi schimbul şi asimilarea de date de alţi participanţi la trafic.

Astfel, conducătorii pot fi alertaţi de pericole într-o fază incipientă, ceea ce permite o reacție mai promptă și mai sigură în fața unui potențial pericol. De exemplu, conducătorul auto poate fi avertizat că în intersecție intră alt participant la trafic și, deși acesta din urmă nu are prioritate, viteza de deplasare indică că nu mai poate opri.

Proiectul Ko-PER a utilizat rezultatele anterioare din proiectul PReVENT, precum şi un dialog intens cu proiectul de cercetare simTD ("Safe Intelligent Mobility - Test Field Germany"), deja încheiat.

Cercetătorii BMW Group au pus accentul în special pe autolocalizarea îmbunătăţită a vehiculului, pe algoritmi de interpretare a situaţiilor din trafic  şi pe evaluarea riscurilor. În plus, conceptele de interacţiune om-maşină au fost dezvoltate astfel încât permit ca aceste informații să fie comunicate conducătorului într-o formă adecvată.

Ko-TAG şi Ko-PER - un tandem puternic.
Rezultatele proiectului de cercetare arată că, în viitor, combinaţia între utilizarea tehnologiilor transponder de cooperare (Ko-TAG) şi percepţia de cooperare (Ko-PER) poate aduce beneficii importante pentru siguranţa rutieră. "Prin combinarea selectivă a diferitelor tehnologii de comunicare, suntem cu un pas mai aproape de realizarea viziunii noastre privind mobilitatea fără accidente", a declarat Rasshofer.

BMW Group Research and Technology este o filială deţinută în totalitate de BMW Group şi este responsabilă pentru domeniile de cercetare Tehnologia Automobilului, Cercetarea Sistemelor de Propulsie EfficientDynamics, ConnectedDrive (asistarea conducătorului / siguranţă activă) şi ITDrive (arhitectură IT şi tehnologie de comunicaţii). Accesul global la tendinţe şi tehnologii este asigurat de o reţea de cercetare stabilită la nivel internaţional prin BMW Group Technology Office USA (Mountain View, California), BMW Group Technology Office China (Beijing), precum şi birourile de legătură cu EURECOM (Sophia Antipolis, Franţa) şi Centrul German de Cercetare pentru Inteligenţă Artificială (DFKI GmbH, Saarbrücken). Prin "Centrul de Cercetare Auto din München" (CAR@TUM) - înfiinţat în comun cu Universitatea Tehnică din München -, compania subsidiară BMW Group a asigurat un acces sustenabil la tinerele cadre didactice cu potenţial înalt, precum şi la rezultatele indispensabile din cercetarea universitară de bază.

Sursa: BMW Romania
Distribuie:
AUTOVITAL

AUTOVITAL

Autovital.ro este un blog auto cu știri auto, informații auto, documentații auto și multe altele, toate din nemărginitul univers auto! Haideți să îl descoperim împreună!

0 comentarii