Rambursare TVA
Foto: pixabay.com

Condiții generale de eligibilitate:

1. Statutul fiscal:

 • Contribuabil plătitor de TVA:

  • Persoane juridice (SRL, SA, etc.)

  • PFA-uri

  • Asociații și fundații

  • Exemplu: O societate comercială cu răspundere limitată (SRL) care achiziționează materiale de birou pentru biroul său este eligibilă pentru rambursarea TVA-ului.

2. Natura achizițiilor:

 • Bunuri și servicii utilizate în scopul activității economice:

  • Materii prime

  • Stocuri

  • Echipamente

  • Materiale de birou

  • Consultanță

  • Transport

  • Cazare

  • Marketing

  • Exemplu: O companie de transport care achiziționează motorină pentru camioanele sale este eligibilă pentru recuperarea accizelor.

3. Documente justificative:

 • Facturi:

  • Trebuie să fie emise de un furnizor impozabil

  • Trebuie să conțină toate elementele obligatorii (nume, adresă, date de identificare fiscală, etc.)

  • Exemplu: O factură validă pentru achiziția de combustibil trebuie să conțină denumirea și codul fiscal al furnizorului și al beneficiarului, cantitatea de combustibil, prețul unitar și cota TVA-ului.

 • Chitanțe:

  • Dovada plății TVA-ului

  • Exemplu: O chitanță fiscală pentru achiziția de materiale de birou.

 • Bonuri fiscale:

  • Dovada plății TVA-ului pentru achiziții de valoare mică

  • Exemplu: Un bon fiscal pentru achiziția de cafea pentru birou.

4. Respectarea termenelor limită:

 • 5 ani de la data plății TVA-ului:

  • Termen general

 • 3 ani de la data plății TVA-ului:

  • Achiziții intracomunitare de bunuri

Situații speciale:

1. Recuperarea TVA-ului motorină:

 • Parțială sau totală:

  • Depinde de legislația fiscală în vigoare

  • Există anumite condiții specifice care trebuie îndeplinite

  • Exemplu: În România, se poate recupera parțial acciza pentru motorina utilizată în scopul transportului de marfă.

 • Condiții specifice:

  • Vehiculul trebuie să aibă o masă totală maximă autorizată de peste 3,5 tone

  • Motorina trebuie utilizată pentru transportul de marfă sau de persoane

  • Trebuie păstrate documentele justificative (facturi, chitanțe, bonuri fiscale)

2. Rambursarea TVA-ului pentru achiziții intracomunitare:

 • Termen limită de 3 ani:

  • De la data primirii bunurilor

 • Documente suplimentare:

  • Declarația TVA recapitulativă

  • Documente care dovedesc importul bunurilor

Cum se verifică eligibilitatea:

 • Consultarea legislației fiscale în vigoare:

  • Codul Fiscal

  • Ghidul de rambursare a TVA-ului

  • Ghidul de recuperare a accizelor

 • Contactarea administrației fiscale competente:

  • Informații personalizate

 • Utilizarea unui instrument online:

  • Disponibil pe site-ul ANAF

Concluzie

Eligibilitatea pentru rambursarea TVA-ului este un aspect important care trebuie verificat cu atenție. Respectarea condițiilor generale și specifice, precum și a termenelor limită, este esențială pentru a putea beneficia de rambursarea sumelor cuvenite. Este recomandat să consultați legislația în vigoare, ghidurile specifice să contactați autoritățile fiscale sau un consultant fiscal pentru informații detaliate și asistență personalizată.

Distribuie:
AUTOVITAL

AUTOVITAL

Autovital.ro este un blog auto cu știri auto, informații auto, documentații auto și multe altele, toate din nemărginitul univers auto! Haideți să îl descoperim împreună!

0 comentarii